Xúc xắc xúc xẻ

Lời bài hát thiếu nhi vui nhộn xúc xắc xúc xẻ

Âm Nhạc Giải Trí Nhạc Trong Nước Nổi Bật

Xúc xắc xúc xẻ hay còn gọi là dung dăng dung dẻ. Là một bài hát thuộc thể loại đồng dao.  Là thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em Việt Nam.

“Xúc xắc xúc xẻ!
Bọn trẻ hát ca
Chúc ông, chúc bà
Tuổi già vui vẻ
Chúc cha chúc mẹ
Mạnh khỏe an hòa
Xúc xắc xúc xẻ!”

Đồng dao

Đồng dao bao gồm nhiều loại: câu hát trẻ em, các bài hát, bài hát ru em, lời hát trong các trò chơi… Thường gặp nhất là các bài đồng dao gắn liền với các trò chơi trẻ em.

Xúc xắc xúc xẻ

Nói chung, nhạc thiếu nhi đồng dao ở các vùng miền có lời đều khá giống nhau ở nội dung. chỉ khác một vài tiếng địa phương.

Ở Miền Nam

Kéo cưa kéo kít
Làm ít ăn nhiều
Đụng đâu ngủ đó
Nỡ lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo.

Ở Miền Bắc

Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Thì ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ.

Ngày nay, các trò chơi dân gian lẫn đồng dao không còn phổ biến như xưa. Nhạc cũng phát triển hơn với nhiều bản remix, có cả xúc xắc xúc xẻ karaoke để có thể tập hát dễ dàng.

Hồi nhỏ có ai mà chưa từng chơi rồng rắn lên mây, vừa chơi vừa vô tư hát:

Rồng rắn lên mây

Có cây xúc sắc .

Có quả đồng hồ

Hỏi thăm thầy thuốc Có nhà hay không
Chơi chuyền

Cái mốt, cái mai
Con trai, con hến
Con nhện chăng tơ
Quả mơ, quả mận
Cái cận, lên bàn đôi

Đôi chúng tôi
Đôi chúng nó
Đôi con chó
Đôi con mèo
Hai chèo ba

Ba đi xa
Ba về gần
Ba luống cần
Một lên tư

Tư củ từ
Tư củ tỏi
Hai hỏi năm

Năm em nằm
Năm lên sáu

Sáu lẻ tư
Tư lên bảy

Bảy lẻ ba
Ba lên tám

Tám lẻ dôi
Đôi lên chín

Chín lẻ một
Mốt lên mười.

Ngả năm mươi
Mười vơ cả
Ngả xuống đất
Cất lên tay
Xoay ống nhổ
Đổ tay chuyền

Chuyền chuyền một, một đôi tay.

Đồng dao chính là một phần tuổi thơ của chúng ta. Ngày mai làm mẹ nhớ tập cho các con hát cho vui nhà nhé các mom.

Xúc xắc xúc xẻ

Mời bạn cùng nghe bài hát:

Lời bài hát

năm mới năm mẻ
nhà nào còn thức
mở cửa cho chúng tôi.
xúc xắc xúc xẻ
năm mới năm mẻ
nhà nào còn thức
mở cửa cho chúng tôi.
bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp.

bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng chầu
bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp.
voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu
ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.

[repeat]

năm mới năm mẻ
nhà nào còn thức
mở cửa cho chúng tôi.
xúc xắc xúc xẻ
năm mới năm mẻ
nhà nào còn thức
mở cửa cho chúng tôi.
bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp.

bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng chầu
bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp.
voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu
ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *