Tiểu sử chủ tịch Hồ Chí MinhTiểu sử chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiểu Sử Hồ Chí Minh – Vị Anh Hùng Của Dân Tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là một vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc. Cùng ôn lại tiểu sử Hồ Chí Minh nhé

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là một vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc.

Cả cuộc đời Bác đã đấu tranh để dành độc lập cho dân tộc và đấu tranh vì hòa bình trên toàn Thế giới. Hình ảnh về Người luôn đẹp nhất trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Cùng theunionrecords tìm hiểu về người anh hùng dân tộc của đất nước Việt Nam nhé

Tóm tắt lý lịch

tieu su ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh tên khai sinh lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung. Khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong khi hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bút danh khác.

Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội.

Tiểu sử Hồ Chí Minh:

Người sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước. Và vùng đất có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm.

Bác sống trong thời loạn lạc, nhìn cảnh đất nước phải chịu áp bức từ bọn thực dân Pháp. Nhân dân phải sống cảnh lầm than cơ cực.

Từ đó, trong lòng Bác đã nuôi nấng ý chí đánh đuổi bọn thực dân. Giành độc lập cho dân tộc và đem lại tự do cho mọi người, mọi nhà.

Cứu Nước

bac ho

Năm 1911 Người đã ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Cảng Nhà Rồng.

Năm 1912 đến năm 1917, Nguyễn Tất Thành đã đến nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu, cũng như Châu Mỹ, Châu Phi, cùng sống như những người dân lao động nơi đây.

Ở đây, Người đã hiểu được nổi thống khổ của nhân dân lao động các dân tộc thuộc địa. Cũng như những nguyện vọng được tự do của họ.

Qua đó, Bác Hồ đã nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới.

Vì vậy, Bác đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm đoàn kết các dân tộc để giành độc lập, tự do.

Cuối năm 1917, Bác từ Anh về lại Pháp và hoạt động tiếp ở trong phong trào Việt kiều và công nhân Pháp.

Tham gia vào các đại hội

Năm 1919, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, Người đã gửi tới hội nghị Vasailles bản yêu sách đòi quyền tự do cho nhân dân Việt Nam. Đây cũng chính là quyền tự do cho nhân dân các nước thuộc địa.

Dưới sự ảnh hưởng của cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và luận cương của Leenin, tháng 12 năm 1920.

Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần thứ XVIII Đảng xã hội Pháp. Và Người bỏ phiếu tán thành Đảng gia nhập Quốc tế cộng sản. Trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp.

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước sáng lập Hội Liên Hiệp Thuộc Địa.Tháng 4 năm 1922, Hội ra báo “Người cùng khổ” nhằm đoàn kết giả phóng các dân tộc thuộc địa.

Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô, Người làn việc trong Quốc Tế Cộng sản.

Tháng 10 năm 1923, Người được bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông Dân lần thứ nhất.

Sau đó Bác tham dự đại hội Quốc tế Cộng Sản lần thứ V, Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên lần thứ IV, Đại hội Quốc tế Công hội đỏ.

Công cuộc tuyển chọn nhân tài

chu tich ho chi minh

Tháng 11 năm 1924, Bác Hồ về Quảng Châu Trung Quốc. Chọn một số thanh niên Việt Nam yêu nước đang sống ở Quảng Châu, trực tiếp mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ Việt Nam.

Các bài giảng của Người được in thành cuốn sách “ Đường Kách mệnh”.

Năm 1925, Bác thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo “Thanh niên”, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 5/ 1927, Bác rời Quảng Châu về lại  Mátxcơva – Liên Xô.

Tiếp theo người lại đến Berlin Đức và Bruxell Bỉ. Tham dự phiên họp mở rộng của Đại hội liên đoàn chống chiến tranh đế quốc, rồi sang  Ý và trở về  Châu Á.

Năm 1930, Người chủ trì thành lập Đảng họp tại Cửu Long gần Hương Cảng. Thông qua chính cương vắn tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thành lập Đảng

Hội nghị của Đảng tháng 10 năm 1930 đổi tên thành Đảng Cộng Đông Dương.

Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cao trào cách mạng năm 1930 – 1931. Tiêu biểu là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tháng 6 năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị bắt giam tại Trung Quốc. Mùa xuân năm 1933, Bác Hồ được trả tự do.

Năm 1934 đến năm 1938, Người nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc thuộc địa tại Mátxcơva.

Tháng 10 năm 1938, Người rời Liên Xô về Trung Quốc và liên lạc với tổ chức Đảng chuẩn bị về nước.

Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Người trở về sau hơn 30 năm xa đất nước. Đây là khoảnh khắc vô cùng xúc động.

Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung Ương Đảng, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hay Việt Minh.

Tháng 8 năm 1942, Người lấy tên là Hồ Chí Minh. Đại diện cho mặt trận Việt Minh sang Trung Quốc tìm sự liên minh quốc tế.

Đấu tranh

tieu su cua ho chi minh

Không may, Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam. Tại đây, Người đã viết tập thơ “Nhật ký trong tù” với 133 bài thơ chữ Hán. Tháng 9 năm 1943, Bác được trả tự do.

Tháng 9 năm 1944, Bác trở về Cao Bằng. Tháng 12 năm 1944, Người chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Tháng 5 năm 1945, bác rời Cao Bằng về lại Tân Trào, Tuyên Quang. Tại đây, Đại hội Quốc Dân đã bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch.

Tháng 8 năm 1945, Người lãnh đạo nhân dân khởi nghiã giành chính quyền trong cả nước.

Độc lập

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”. Tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Năm 1951, tại đại hội lần thứ II của Đảng, Người được bầu làm chủ tịch Đảng Lao Động Việt Nam.

Sau đó nhờ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân ta đã giành chiến thắng vẻ vang trong trận chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 2954, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Sau năm 1954, Người cùng Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1964, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Người đã cùng nhân dân Việt Nam đấu tranh, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ.

Năm 1965 – 1969, Người cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam. Đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sự mất mát của đất nước

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ đã ra đi, hưởng thọ 79 tuổi. Bác Hồ mất là sự mất mát to lớn của dân tộc Việt Nam và Quốc tế Cộng Sản.

Sau khi Bác mất đi, thi hài của Bác được đặt trong lăng (Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh).

Thành công của cuộc đời bác là đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, tự do, giải phóng đất nước.

Bác Hồ luôn là tình yêu bao la trong lòng mỗi người con đất Việt.

Ngày nay và trong tương lai hay cho dù trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Hội nhập với các đất nước trên thế giới này. Thì tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là một tài sản tinh thần. Có ý nghĩa to lớn đối với Đảng và dân tộc ta.

Vì một tương lai Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trên đây là bài viết về tiểu sử Hồ Chí Minh. Thấy hay thì cùng chia sẽ nhé.

==>> Xem thêm Top 10 bài hát về quê hương đất nước hay nhất hiện nay

Chia Sẻ Ngay Bài Viết Hay
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *